Hava Filtreleri Aeros-AF

Hava Filtreleri Aeros-AF

Nanolif Filtre Teknolojileri

Temel olarak lif çapı ve gözeneklilik, nanoliflerin hava filtreleme performansındaki en önemli faktörlerdir. Lif çapı azaldığında filtrasyon veriminin arttığı söylenebilir. Buna ek olarak, kalite faktörü filtre veriminin fark basıncına oranı olarak hava filtreleri için standart bir ölçüttür (In% Penetrasyon / PD). Bu anlamda yüksek parçacık tutuş verimi sağlayan, düşük fark basınçlı filtreler istenecektir. Daha düşük ortalama lif çapları hem artan verimi, hem de düşük fark basıncını getirecektir. Areka nanolif üretim hatları, termoplastik poliüretan (TPU), poliamid (PA), poliakrilonitril (PAN) vb. gibi bircok farkli polimerden nanolif filtre üretme kapasitesine sahiptir. Filtrasyon grafiklerinde gösterildiği üzere filtrasyon performansı 1g/m2 nanofiber yüklemesinden sonra bile aniden yükselir. Optimize edilmiş numunenin filtrasyon verimi, 98Pa basınç düşüş değeriyle HEPA düzeyindeki verimliliğe yaklaşıldığı da gözlenmiştir. Nanocentrino ve Aerospinners yüksek elyaf üretim verimliliği sayesinde (Electrospinning ten 1000 kat yuksek), yüksek performanslı hava filtreleri üretimi için yeni alternatifinizdir.

Elektret Filtre Teknolojileri

Filtre verimliliğini artırmak için iki ana yaklaşım vardır. Birinci yaklaşım, daha ince liflerin kullanılarak difüzyon ve kesme gibi yakalama mekanizmalarının etkinliklerinin arttırılmasıdır. Ancak bu mekanizma, filtrasyonda istenmeyen yüksek basınç düşüşüne neden olacaktır. İkinci bir yaklaşım, filtre yapısını değiştirmeden filtreleme ortamına elektrostatik yük kazandırmaktır. Buna "elektret filtreleri" veya "elektrostatik filtreler" denir. Cam elyafı filtre ortamı gibi konvansiyonel kullanilan bir filtre, yüksek toplama verimliliğine (>% 99) sahiptir. Bununla birlikte, direnç 30-40 mmH2O degerine kadar yüksek olacaktır. Elektret filtre ortamının filtrasyon verimliliğinin önemli bir kısmı elektrostatik yakalama mekanizmasına sayesindeyken, mekanik yakalama mekanizmasının katkısı toplam filtreleme verimliliğinin% 30-50 kadar düşük olabilmektedir.