Gaz Filtrasyonu Aeros GF

Gaz Filtrasyonu Aeros GF

Türkiyede ilk fotokataliz sistemi

Çevreci
Ölçekli
Ekonomik
Uzun ömürlü

 

Ppb-ppm seviyesinde uçucu organik giderimi

Homojen kaplama

Hava kirleticiler 3 ana grupta incelenebilir:

- Aerosol parçacıklar
- Bioaerosoller
- Uçucu gazlar

Aeros-GF™ sisstemleri ile uçucu organik bileşiklerin ve diğer toksik gazların giderimini gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi fotokataliz sistemleri ile reaktör kurulumu ve değişik yapılar üzerine kaplamalar yapılabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan aktif karbon bazlı sistemlerde yüksek yüzey alanı ve gözeneklilik sebebiyle bu tip gazların giderimi sağlansa da, bu tip yapılar oldukça hızlı şekilde dolmakta ve etkinliğini yitirmektedir.

Aeros-GF™ gas filtrelerindeyse ışık altında uyarılan katalist parçacıklar kullanılmaktadır. Işıma altında uyarılan bu parçacıklar elektron-boşluk çiftleri üretir. Bu çiftler ise gaz molekülleri ile reaksiyona girerek bozunmalarını sağlar. Bozunma sonrasında toksik gazlardan geriye sadee karbondioksit ve su kalmaktadır. Eğer toz parçacıkları ve benzeri kirlenmelerle filtre kirlenmediyse, teorik olarak 10 seneye kadar filtrasyon işlemi yapabilmektedir. Bunun anlamı bir kere alın ve uzun süre dokunmayın. O, temizler.... 

Değişik konsantrasyonda suspansiyonlarla kaplanmış fotokatalitik filtrelerin etanol giderim verimliliği