Teknik Bilgi

Nanolif teknik kumaslar hava ve su filtrasyonu, biyomedikal ve enerji alanlarında yoğun şekilde kullanılan malzemelerdir. Bu lifler, genellikle 1 mikrometrenin altında, daha da spesifik olarak 100 nm çaplarında lifler olarak tanımlanır.

Temel teknoloji 1: Nanolifler

 Nanolif teknik kumaslar hava ve su filtrasyonu, biyomedikal ve enerji alanlarında yoğun şekilde kullanılan malzemelerdir. Bu lifler, genellikle 1 mikrometrenin altında, daha da spesifik olarak 100 nm çaplarında lifler olarak tanımlanır. Üretim tekniğinin kolaylığı ve nispi maliyet avantajlarından ötürü birçok fonksiyonel üründe kullanılabilmektedir. Polimer çözelti veya eriyiklerinin nano boyuta dönüştürülmesinde 3 temel mekanizma kullanılmaktadır: Elektrospinningte, elektrostatik kuvvetler polimer jetlerinin nanoliflere dönüşümünü sağlar. Eriyikten üfleme veya çözeltiden üfleme yöntemlerinde ise pnömatik sistemler yardımıyla hava kullanılarak polimer jet şekillendirilir. Bir üçüncü metod olarak santrifüj kuvvetleri kullanılarak hem eriyikten hem de solusyondan nanolifler elde edilebilmektedir.  Pnömatik ve santrifüj kuvvetler mekanik olmasından ötürü üretim verimlilikleri elektrospinninge nazaran oldukça yüksektir.

✓ Daha fazla bilgi icin buraya tıklayınız S4-1, S4-2:

Temel teknoloji 2: Filtrasyon

✓ Hava ve su filtreleri, toplumda doğrudan etkileri olan stratejik açıdan önemli malzemelerdir. Bugün neredeyse 1,5 milyar insan yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kapalı alan hava kirliliği nedeniyle 2.4 milyon kişinin öldüğünü hesaplamaktadır. Yakın tarihli bir araştırma sonuçlarına göre, dış ortam hava kirliliğinin yılda 3.7 milyon erken ölüme neden olduğu belirtilmiştir; ve bu yüksek oranda 10 mikron veya daha küçük çaplı (PM10) küçük partiküllere maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde, 20 milyon Avrupalı solunum problemleri yaşamaktadirlar. Dünya da astımın toplam maliyeti yılda 3 milyar avro olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca, geçtiğimiz yüzyılda yüksek performanslı yüz maskeleri ve solunum cihazları gibi acil durum filtrasyon ürünlerinin gerekliliği  konusunda farkındalığı arttıran 10 grip salgını meydana gelmistir. Günümüzde, makul bir fiyata sahip yüksek performanslı hava filtresine duyulan ihtiyaç tarihte her zamankinden daha fazladir.

✓ Öte yandan, dünyadaki güvenli su kaynaklarına erişimi olmayan insan sayısı neredeyse 1 milyara ulaşmıştır. Bugün, suyla ilişkili hastalıktan her yıl önemli bir kısmının çocuk olduğu bilinen 3.5 milyon insan ölmektedir. Her 20 saniyede bir çocuk suyla ilişkili bir hastalıktan ölmektedir. Su kıtlığı ve kirliliği gelişmekte olan ülkelerde de bir endişe kaynağı haline gelmistir. Son zamanlarda yapılan tahminlere göre, gelişmekte olan ülkelerdeki kanalizasyonlarin % 80'den fazlası herhangi bir işlem yapılmaksızın su kaynaklarına boşaltılmaktadir. AB mevzuatı uyarınca, üye devletler kentsel atık sularini toplamak için arıtma sistemlerine sahip olmakla yükümlüdürler ve toplama sistemlerine giren suyun 'ikincil' muameleye tabi tutulması gerekmektedir. 2007-2013 arasında AB yatırımlarının toplam 14,3 milyar avroya ulaşmasına rağmen, Fransa, İtalya ve Polonya gibi bazı ülkeler ölçütleri karşılayamamaktadır. Uzun vadde su talebinin mevcut su kaynaklar rezervlerini aşması sonucu ortaya cikacak bir dengesizlik beklenmektedir.

✓ Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız S4-3S4-4:

Temel teknoloji 3: Kompozitler

✓ Geçen yüzyılın son çeyreği, çelik ve alüminyum alaşımları gibi en yaygın metalik alaşımlara kıyasla yüksek mukavemet-ağırlık oranı, yüksek spesifik sertlik, mükemmel yorulma direnci ve olağanüstü korozyon direnci sergileyen kompozit malzemelerle yeni boyutlar getirmistir. Kompozitlerin diğer avantajları yönsel mekanik özellikler oluşturma kabiliyeti, düşük termal genleşme özellikleri ve yüksek boyutsal kararlılığı içermektedir. Kompozitler özellikle ağırlık tasarrufu talep edilen pek çok uygulamada metallerin yerini alabilecek fiziksel, termal ve mekanik özelliklere sahiptir. Kompozitler şimdi uçak, helikopter, uzay aracı, uydular, gemi, rüzgar türbini bıçakları, otomobiller, kimyasal işleme ekipmanı, spor malzemeleri ve sehir altyapı vb.  bircok alanda kullanılmaktadır. AREKA kompozit çalışmaları yeşil kompozitler, nanokompozitler ve yenilikçi filament sarım tekniği gibi yeni yaklaşımlar etrafında yoğunlaşmıştır.

✓ Daha fazla bilgi icin buraya tıklayınız S4-5S4-6: